Selasa, 16 Agustus 2016

JALAN-NYATunjukkan kepada kami jalan yang lurus, begitu minta kita dalam setiap doa. Jalan itu, jalan yang diharapkan mampu mengantarkan kita untuk mendapat ridha-Nya. Ada banyak jalan menuju Roma, pun ada banyak jalan untuk mendapat ridha-Nya. Jika jalan untuk mendapat ridha-Nya merupakan jalan jihad fisabilillah, maka pemaknaan jihad sebagai aksi angkat senjata sangat sempit. Jalan jihad bagi setiap orang berbeda. Bagi anak, jihadnya adalah berbakti pada orang tua. Bagi orang tua, jihadnya adalah mendidik dan membesarkan anak dengan baik. Bagi isteri, jihadnya adalah berbakti pada suami. Bagi suami, jihadnya adalah menafkahi keluarga. Bagi penuntut ilmu, jihadnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Bagi pemimpin, jihadnya adalah berlaku adil. Bagi ulama, jihadnya adalah berdakwah. Bagi setiap hamba, apa pun profesi dan statusnya, menahan hawa nafsu merupakan salah satu bentuk jihad pula.